M-Plan-ApoM26-F-10-O

 M26-F-10-O
  • 20X
  • 0.42±5%
PDF Download

 

M26-F-10-O
Resolution 0.65μm
Magnification 20x±5%
Focal length 10±5%mm
Numerical Aperture 0.42±5%
Mount M26
Field Angle
D×H×V( °)
±5%
  "
  °
/
  D 6.88
Optical Distortion 0.5%
CRA 0.56°
TTL 93mm(in air)
Lens structure 11G
Dimension 见尺寸图
Weight 306.7±5g
BFL 22mm(in air)
MBF /
Relative illuminance 100%
IR Correction /
Operation Iris Fixed
Focus Manual
Zoom /
Operating temperature -40℃~+60℃

M26-F-40-GW-O

M26-F-40-GW-O
  • 5X
  • 0.14±4%
PDF Download
M26-F-40-GW-O
Resolution /
Magnification 5x±5%
Focal length 40±5%mm
Numerical Aperture 0.14±4%
Mount M26
Field Angle
D×H×V( °)
±5%
  "
  °
/
  D 6.9
Optical Distortion -0.20%
CRA 0 °
TTL 88mm(in air)
Lens structure 6G
Dimension 见尺寸图
Weight 241.4±5g
BFL 41.1mm(in air)
MBF /
Relative illuminance 100%
IR Correction /
Operation Iris Fixed
Focus Manual
Zoom /
Operating temperature -40℃~+60℃

M26-F-40-O

M26-F-40-O
  • 5X
  • 0.14±4%
PDF Download
M26-F-40-O
Resolution /
Magnification 5x±5%
Focal length 40±5%mm
Numerical Aperture 0.14±4%
Mount M26
Field Angle
D×H×V( °)
±5%
  "
  °
/
  D 6.9
Optical Distortion -0.20%
CRA 0 °
TTL 88mm(in air)
Lens structure 6G
Dimension 见尺寸图
Weight 239.3±5g
BFL 41.1mm(in air)
MBF /
Relative illuminance 100%
IR Correction /
Operation Iris Fixed
Focus Manual
Zoom /
Operating temperature -40℃~+60℃

 


Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved All Rights Reserved 闽ICP备05011100号   

Power:BAINANET