Corporate Governance

公司治理

董事会

Board Of Directors

Luo Jianfeng

Lu Hui

Huang Hengbiao

Lin Changfu

Wu Xiuyong

Xie Shusen

Qiu Yunliang

监事会

Board Of Supervisors

Xie Qiuxing

Chen Xin

Xu Yijun

高管

Senior Management

Guo Shaoqin  General Manager,
Guo Yao   Deputy General Manager,
Wei Dequan  Deputy General Manager
Lian Hongying  Deputy General Manager
Lin Jie  Financial Director

 

Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved All Rights Reserved 闽ICP备05011100号   

Power:BAINANET